Staff

Office of the President

James B. Heimowitz
President

Lisa Lam
Assistant to the President

School of Chinese Studies

Shenzhan Liao
Director of Education & Dean [email protected]

Xiao Xia Zhou
Vice Dean, Confucius Institute

Tina Fang
Program Coordinator
Adult Language & Studio Programs

Ben Wang
Senior Lecturer in Language & Humanities

Wanling Zhang
Associate Director of Education
Language & Cultural Classes

Maisy Zhang
Resident Instructor/Program Coordinator
Adult Language & Studio Programs

Jingrong Yao
Resident Faculty & Program Coordinator
Children & Youth Program

Yonglian Xiao
Associate Director
Children & Youth Programs

Kids & Teens Instructors:
Kay Li
Jingrong Yao
Wanyi Yang
Carmen Chen
Maisy Zhang
Yue Zheng

Adult language instructors:
Ben Wang
Wenjin Bi
Carl Chen
Emily Chang
Xiaoling Dong
Yiyu Jiang
Qingliu Li
Bingyan Ma
Eva Pan
Wilma Pan
Rency Qu
Jia Situ
Wei Tang
Ping Wang
Lan Yang
Shujen Yeo
Maya Zhang
Steve Zhang
Yue Zheng

Adult Studio Instructors:
Alex Hing (Tai Chi)
Sungsook Setton (Brush Painting)
Jiaxuan Zhang (Calligraphy)
Chuan Cao (Calligraphy)

Public Programs

Dorinda Elliott
SVP/Director, Center For Business

Nina Huang
Business Programs Manager

Aaron Nicholson
Program Manager

Gallery

Willow Weilan Hai
Gallery Director

Yue Ma
Manager of Art Education Program (DCTA)

Insher Pan
Assistant Director

Katharine Vann
Gallery Coordinator

Development & Membership

Andrea Sanseverino Galan
SVP/Chief Development Officer

Clifford Preiss
Associate Director
Institutional Giving

Kevin Laux
Development Coordinator

Jingping Zhang
Associate Director of Development

Michael Liu
Associate Director
Membership and Events

Marketing & Communications

Jeremy Willinger
Director of Marketing

Ming Zhang
Graphic/Web Designer

Zifei Zheng
Marketing Coordinator

Finance & Administration

Michael Buening
Director of Operations
Head of the Model [email protected]

Vivian Cao
CFO

Ingrid Mei
Office Manager

Danielle Hill
Finance Administrative Assistant

Roura Rosales-Rosario
Associate Director of Finance

Alina Mentor
HR Manager

Peter Mai
Building Superintendent

Renwen Society

Ben Wang
Co-Chair, Renwen Society

Ho Yong, Ph.D.
Co-Chair, Renwen Society